top of page

“องศาของทรงจมูกที่ดี” ของผู้หญิง และ ผู้ชาย

การเสริมจมูกที่ดี นอกจากประสบการณ์ฝีมือคุณหมอที่ดีแล้ว ต้องเข้าใจ ใส่ใจลูกค้า รวมถึงคุณภาพของซิลิโคนจะต้องผ่านการทดสอบค่าความเป็นพิษในระยะยาว (Mantis USA) เพื่อให้ได้ทรงจมูกสวย ดูดี และปลอดภัย


ทรงผู้หญิง - ปลายจมูกโด่งกว่าสันจมูกเล็กน้อย เป็นภาพลักษณ์ของผู้หญิงอ่อนหวานและทันสมัย

ทรงผู้ชาย - ตั้งแต่ระหว่างคิ้วไปจนถึงปลายจมูก สันจมูกเป็นเส้นตรง ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของผู้ชายแข็งแรง


ดู 433 ครั้ง
bottom of page